بنر ایرانی خام یک رو نورا ،بنر ایرانی با ضخامت مناسب ،مقاومت بالا با کیفیت چاپ استثنایی

بنر ایرانی خام تولید ایران با بهترین کیفیت ، بنر خام 11 اونس 320 گرم با بافت 150*300

بنر ایرانی خام نورا در رول هایی بطول 50 متر در عرض های مختلف از عرض بنر 70 سانتی متر الی  310 سانتی متر تولید می شوند.

بنر خام نورا در عرض های مختلف تولید و به بازار عرضه می گردد :

بنر خام نورا در رول هایی بطول 50 متر و عرض های مختلف از عرض بنر 70 الی 310 سانتی متر تولید و روانه بازار می گردد.

وبسایت بنر ایران بزرگترین فروشگاه اینترنتی ملزومات چاپ در ایران است.

عرض بنر

بنر عرض 100, بنر عرض 105, بنر عرض 120, بنر عرض 125, بنر عرض 140, بنر عرض 145, بنر عرض 150, بنر عرض 155, بنر عرض 160, بنر عرض 165, بنر عرض 170, بنر عرض 175, بنر عرض 180, بنر عرض 185, بنر عرض 190, بنر عرض 195, بنر عرض 200, بنر عرض 205, بنر عرض 210, بنر عرض 240, بنر عرض 245, بنر عرض 250, بنر عرض 255, بنر عرض 260, بنر عرض 265, بنر عرض 270, بنر عرض 275, بنر عرض 280, بنر عرض 285, بنر عرض 290, بنر عرض 295, بنر عرض 300, بنر عرض 305, بنر عرض 310, بنر عرض 70, بنر عرض 80, بنر عرض 85, بنر عرض 90, بنر عرض 95

#