بنر خام ایرانی دو رو نورا

بنر خام ایرانی با ضخامت مناسب

بنر خام ایرانی تولید ایران با بهترین کیفیت

به علت متغیر بودن موجودی کالا ، برای سفارش محصول با ما تماس بگیرید.

بنر خام ایرانی نورا در رول هایی بطول ۵۰ متر در عرض های مختلف از عرض بنر ۷۰ سانتی متر الی عرض بنر ۳۱۰ سانتی متر تولید می شوند.

عرض بنر

بنر عرض 100, بنر عرض 105, بنر عرض 120, بنر عرض 125, بنر عرض 140, بنر عرض 145, بنر عرض 150, بنر عرض 155, بنر عرض 160, بنر عرض 165, بنر عرض 170, بنر عرض 175, بنر عرض 180, بنر عرض 185, بنر عرض 190, بنر عرض 195, بنر عرض 200, بنر عرض 205, بنر عرض 210, بنر عرض 240, بنر عرض 245, بنر عرض 250, بنر عرض 255, بنر عرض 260, بنر عرض 265, بنر عرض 270, بنر عرض 275, بنر عرض 280, بنر عرض 285, بنر عرض 290, بنر عرض 295, بنر عرض 300, بنر عرض 305, بنر عرض 310, بنر عرض 70, بنر عرض 80, بنر عرض 85, بنر عرض 90, بنر عرض 95

#