جوهر سابلیمیشن نوین تاک چهار رنگ

جوهر سابلیمیشن نوین تاک در 4 رنگ زرد ، آبی ، قرمز و مشکی که هر کدام از رنگ ها در حجم یک لیتر می باشد توزیع می گردد.

 

#