دستگاه پانج بنر دستی بزرگ

با کیفیت خوب و قیمت مناسب

برای پانچ استاندارد در گوشه های بنرها

#