فیلتر جوهر استوانه ای دستگاه بنر :

برای گرفتن ناخالصی های جوهر وارد شده به هد دستگاه چاپ از یک صافی استفاده می شود. این صافی که وظیفه صاف کردن جوهر را به عهده دارد، فیلتر جوهر استوانه ای دستگاه چاپ نامیده می شود.

فیلتر جوهر استوانه ای دستگاه بنر از جمله فیلتر های استفاده شده در دستگاه است. این فیلتر بعد از پمپ مرکب و قبل از شلنگ ارسال جوهر به ساب تانک قرار دارد. وظیفه فیلتر دستگاه چاپ حذف ناخالصی جوهر وارد شده به هد دستگاه چاپ می باشد.

نگهداری فیلتر دستگاه چاپ و مشکلات پیش آمده برای دستگاه :

بدیهی است که عدم کارکرد نرمال فیلتر دستگاه چاپ ( به موقع تعویض نکردن فیلتر )  باعث نرسیدن جوهر دستگاه چاپ (مرکب چاپ ) به هد در مرحله اول خواهد شد و در صورت عدم کارکرد صحیح فیلتر استوانه ای مرکب، امکان رد شدن ناخاصی از طریق مرکب به داخل هد دستگاه چاپ خواهد بود و این امر باعث گرفتگی هد و درنتیجه باعث آسیب به هد دستگاه چاپ خواهد شد و همانطور که می دانید هد دستگاه جزء قطعات حساس و گران قیمت دستگاه چاپ می باشد. برای جلوگیری از آسیب به هد دستگاه، استفاده از فیلتر اصلی و مرغوب از الزامات نگهداری از دستگاه می باشد.

ضمنا، نداشتن فیلتر در مسیر یا استفاده از فیلتر مرکب نامرغوب و یا فیلتری که تاریخ مصرف آن گذشته باشد، می تواند زمینه مصرف بیش از اندازه مرکب دستگاه چاپ ( گرفتگی هد دستگاه چاپ، و در نتیجه پرچ بیش از اندازه ) گردد. این فیلتر جزء قطعات مصرفی دستگاه می باشد. تعویض دوره ای فیلتر بسته به میزان کارکرد دستگاه از حداقل هر شش ماه تا حداکثر هر یکسال توصیه میگردد.

فیلتر استوانه ای قابل استفاده در انواع دستگاه چاپ با کیفیت  عالی و شناخته شده در بازار با طول عمر طولانی. وبسایت بنر ایران بزرگترین فروشگاه اینترنتی ملزومات چاپ در ایران است.

#