مرکب نوین تاک چهار رنگ اصلی

با بوی بسیار کم

با کیفیت چاپ بسیار بالا

با ماندگاری بالا و قابل استفاده در دستگاه های 512i

بدون ایجاد گرفتگی در نازل دستگاه و مراقبت از هدهای دستگاه شما

 

وزن 20 kg
#