مرکب چاپ نوین تاک رنگ قرمز

با بوی بسیار کم

با کیفیت چاپ بسیار بالا

با ماندگاری بالا و قابل استفاده در دستگاه های ۵۱۲i

بدون ایجاد گرفتگی در نازل دستگاه و مراقبت از هدهای دستگاه شما

وزن 5 کیلوگرم
#